Emaus

Los Parlamentarios destacan la dimensión social y laboral de la labor que realiza la Fundación, subrayando su atención a las personas y el cuidado de la naturaleza

[13/02/2013]

Para la preparación de residuos reutilizables, abundando así en su "importantísima labor social, económica y medioambiental"

[14/02/2013]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpen bat aho batez onetsi du gaur zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den “Foru Komunitatearen intereseko deklara dezan ‘Traperos de Emaús’ Fundazioa hondakinak berrerabilerarako prestatze aldera Berriozarren sustatzen ari den proiektua, eta han eginen diren inbertsioen portzentaje bat finantza dezan, kontuan hartuta inbertsio horrek gizarte, ingurumen nahiz ekonomiaren arloetan egiten duen mesede garrantzitsua, lanpostu kopuru handi bat sortzea aurreikusten baita”.

[14/02/2013]