Berriak

RSS-2.0

Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPN, SN, Nabai, Bildu eta I-Ek alde emandako botoekin eta PPNren abstentzioarekin, Espainiako Gobernua “Landa Garapen Iraungarrirako Plana abian jartzeko hitzarmena, ahalik eta denbora laburrenean, sina dezan Nafarroako Foru Komunitateak hura gauzatu ahal izateko beharrezko dituen funtsak eduki ditzan” premiatzen duen ebazpena onetsi du gaur.

Onetsitako ebazpena UPN, SN eta Nabai parlamentu-taldeek adostutako ordezkatze zuzenketa baten ondorio da, Nabai-k aurkeztutako jatorrizko zuzenketa bat ordezkatzeko proposatu dena.

[2012/05/24]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ahobatez onetsi du gaur Nafarroako Gobernua “Nafarroako konkistaren bosgarren mendeurrenaren oroitzapenezko programa burutzeko orduan 2008an eta 2010ean aurkeztutako mozioetako erabaki proposamenei dagokienez hartutako akordioak bete ditzan” premiatzen duen ebazpena.

Onetsitako ebazpenak bigarren puntu bat du, non Nafarroako Parlamentuak “errepikatzen” duen “historialariei dagokiela gertakariak zehaztea eta zentzu horretan egindako esfortzuengatik eskerrak ematen dizkie bai eta errespetua adierazten”.

[2012/05/24]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpena ahobatez onetsi du gaur, zeinaren bidez Ganberak “jotzen duen ingurumenaren zaintza eta gure lurraldearen iraungarritasuna lehentasun direla”. Hori dela-eta, jotzen du “nazioarteko itunak eta gure ingurumen legedia aplikatzerakoan egoki jokatzea beharrezko baldintzak direla babes hori eragingarri bihurtzeko”.

[2012/05/24]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpena ahobatez onetsi du gaur zeinaren bidez Ganberak berak duen “ikus-entzunezko sektorea sustatzeko borondatea” adierazten duen, “arlo estrategikoa dela irizten baitu”.

Onetsitako ebazpenak bigarren puntu bat du, non halaber, Nafarroako Foru Komunitateko Gobernua premiatzen den “9 hilabeteko epean ikus-entzunezkoen sektorea bultzatzeko liburu zuri bat presta dezan, egungo egoerari buruz egin beharreko diagnostikotik eta sektorearen beharrizanei buruzko azterketatik abiatuta”.

[2012/05/24]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ahobatez onetsi du gaur Nafarroako Gobernua “beharrezko irismen eta iraupenarekin, Nafarroako Elikagaien Bankuarekin (BAN) kolaborazio bideak eta bitartekoak ezar ditzan, bai eta akordioak edo hitzarmenak sinatuz, bi entitateen arteko lankidetza-esparrurik egokiena finkatzeko ” premiatzen duen ebazpena.

[2012/05/24]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPN, SN eta PPNk alde emandako botoekin eta Nabai, Bildu eta I-Ek kontra emandako botoekin, ebazpena onetsi du gaur, zeinaren bidez Espainiako Gobernua premiatzen den “beharrezkoak diren izapideak eta lege-prozedurak has eta buka ditzan zezenketak Interes Kulturaleko Ondasuntzat hartuak izateko eta Nafarroako Kultur Ondarearen parte bihurtzeko”.

[2012/05/11]

Parlamentuko Osoko Bilkurak UPN, SN eta PPNk kontra emandako botoekin, Nabai-ren abstentzioarekin eta Bildu eta I-Ek alde emandako botoekin, Bildu eta I-E parlamentu-taldeek Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko Foru Lege proiektuari aurkeztutako bi osoko zuzenketak bazter utzi ditu.

Gobernuak garatutako Lege proiektuaren helburua da arau bakarrean ezaugarri eta “oinarrizko” printzipio ezberdinak biltzea Administrazio Publikoan zein Gobernuan “herritarrekin gardentasunean oinarritutako erlazio era berri” bat ezartzeko.

[2012/05/10]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ahobatez onetsi du gaur Nafarroako Gobernua “sei hilabeteko epean titulartasun publikoko museoak eta kultur zentroak asteburuetan zabalik egon daitezen plan bat egin dezan; betiere aurrekontu baliabideek bide ematen dutenaren arabera” premiatzen duen ebazpena. Baliabide ekonomikoen inguruko aipamena SNk idatzitako eta PPNk onetsitako gehitze zuzenketa baten ondorio da.

[2012/05/10]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, SN, Nabai, Bildu eta I-Ek alde emandako botoekin eta UPN eta PPNk aurka emandako botoekin, Nafarroako Gobernua “2013. Urtetik aurrera haurdunaldiaren borondatezko etetea osasun sistema publikoan eskain dezan, eta 2012 amaitzerako zerbitzu hori eman ahal izateko beharrezko neurriak har ditzan” premiatzen duen ebazpena onetsi du gaur.

[2012/05/10]