Microsoft

Por razones "económicas, de idoneidad y estratégicas", la Administración renuncia a la renovación del contrato de uso y opta por la compra de licencias

[19/05/2016]

"Ekonomia, egokitasuna eta estrategia" arloetako arrazoiak tarteko, Administrazioak uko egin dio lizentzien erabilera-kontratua berritzeari eta lizentziak erostearen alde egin du

[19/05/2016]