Berriak

RSS-2.0

Lehentasun ordenari dagokionez, ez du eraginik izango araua indarrean sartzean jadanik hasita dauden espedienteetan

[2013/03/14]

GIB/IHESa dutenak zenbait prestazio eta zerbitzutatik kanpo uzten dituen klausula oro baliogabetzen da eta baztertuta dauden beste gaixotasun batzuetara hedatzea premiatzen da

[2013/03/14]

Nafarroako zuzenbide iturri den ohiturari dei eginez, Antsoaingo klinika ixte aldera, atzera begirako izaera ematen zitzaion

[2013/03/14]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpen bat aho batez onetsi du gaur, zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den “behar adinako diru-kopurua eslei dezan Hezkuntza Departamentuaren aurrekontuan, Tuterako Fernando Remacha Kontserbatorioan musikako ikaskuntza profesionalen eskaintza kalitaterik hoberenarekin mantendu eta zabaltzeko”.

[2013/03/01]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpen bat aho batez onetsi du gaur zeinaren bidez Parlamentuak “elkartasuna adierazten dion Cascanteko ‘Santa Vicenta María’ ikastetxe publikoko hezkuntza komunitateari eta deritzon ikastetxe horren segurtasunak ezin duela krisiaren menpe egon”.

[2013/03/01]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPNk, SNk eta PPNk haren aurka emandako botoekin eta Bildu-k, Aralar-Nabaik, I-Ek eta atxiki gabeko bi parlamentariek haren alde emandako botoekin, mozio bat bazter utzi du gaur, zeinaren bidez “Nafarroako Arartekoaren iradokizunari jarraikiz”, Hezkuntza Departamentua premiatzen du “deialdi bat onets dezan, ikuskatzaile lanpostuak aldi baterako betetzeko izangaien zerrenda bat osatze aldera, aurrerantzean sor daitezkeen beharrizanei aurre egiteko”.

[2013/03/01]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPNk, SNk, Bildu-k, Aralar-Nabaik, I-Ek eta atxiki gabeko bi parlamentariek haren aurka emandako botoekin eta PPNk haren alde emandako botoarekin, Nafarroako Gobernua “Ekonomia eta Gizarte Kontseilua (EGK) ezabatzera” premiatzen duen mozioa bazter utzi du gaur.

Bazter utzitako mozioak bigarren idatz-zati bat zuen non, halaber, Foru Komunitateko Gobernua premiatzen zen “Nafarroako aurrekontu orokorren proiektuetan berriz ere EGKaren eginkizunarekin lotutako sailik edo dieta ordainketarik ez esleitzera”.

[2013/03/01]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPNk haren alde emandako botoekin, SNren eta PPNren abstentzioekin eta Bildu-k, Aralar-Nabaik, Izquierda-Ezkerrak eta atxiki gabeko bi parlamentariek haren aurka emandako botoekin, Nafarroako 2011ko Kontu Orokorrei buruzko Legea onetsi du gaur, zeinak 3.969 milioiko gastuak eta 4.039 milioiko diru-sarrerak jasotzen dituen.
 

[2013/02/28]

Parlamentuaren Osoko Bilkurak aho batez onetsi du gaur Nafarroako Toki Ogasunei buruzko Foru Legea aldatzen duen Legea, zeinak gehiengo absolutua behar zuen onetsia izateko.
 

[2013/02/28]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpen bat aho batez onetsi du gaur, zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den “Batzorde Kudeatzailearen bidez, inbentario bat egin dezan Nafarroako Kutxaren Gizarte Ekintzaren ondasun artistiko, kultural eta higiezin guztiak katalogatu ahal izateko”.

Onetsitako ebazpenak bigarren idatz-zati bat du non, halaber, Nafarroako Gobernua premiatzen den “Nafarroako Parlamentuari inbentarioa egin izanaren berri eman diezaion, inbentarioa egiten dutenean, gehienez ere hiru hilabeteko epean”.

[2013/02/28]