Berriak

RSS-2.0

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpena onetsi du gaur, zeinaren bitartez Ganberak “bere babesa berresten dien Aezkoako eta Erronkariko toki entitateek beren ibarretan oihan-biomasako planta bana ezartzeko sortu eta sustatutako ekimenei”.

Onetsitako ebazpenak bigarren puntu bat du non, halaber, Nafarroako Gobernua premiatzen den “egin beharreko jarduketa guztiak egin ditzan, 2012an oihan-biomasako proiektuak Erronkariko eta Aezkoako ibar piriniotarretan gauzatze aldera”.

[2012/03/22]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpena aho batez onetsi du gaur, zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den “pliken sistema erabiltzera funtzio publikoan sartzeko oposizio-deialdi guztietan, oposizio-egileen anonimotasuna ziurtatzeko”.

Zioen azalpenean, I-Ek bultzatutako ebazpenak dio Parlamentuak horren harira onetsitako mozioak Nafarroako Gobernuak 2010ean “ez zituela kontutan hartu” Administrazio Publikoko Teknikaria izateko lanpostuak betetzeko deialdi batean, hel egitea aurkeztu zaiona.

[2012/03/22]

Kanpo geratu dira alargun eta zurztasun pentsioen gutxienekoz enbatekoak eta kotizazio pentsioetarako ezarrita dagoen urteko gehienekoz enbatekoa gainditzen dutenak.

Parlamentuko Osoko Bilkurak Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen klase pasiboen pentsioak gaurkotzen dituen Foru Legea aho batez onetsi du gaur.

[2012/03/22]

Nafarroako Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPN, SN, Nabai, PPN eta I-Ek haren alde emandako botoekin eta Bildu-ren abstentzioarekin, Nafarroako Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legea aldatzeko Legea onetsi du gaur.

UPNk eta SNk aurkeztutako Foru Lege proposamenaren helburua da Nafarroako Gobernuak honako gain hartzeak gauzatu ditzan: Tafallako Udalaren zerbitzu terapeutikoa, Berriozarko Udalaren ginekologia, familiaplangintza eta emakumearen laguntzarako udal zerbitzua eta Orkoiengo Udalaren familia-orientazioko eta sexu-hezkuntzako udal zerbitzua.

[2012/03/22]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPN, SN eta PPNk alde emandako botoekin eta Nabai, Bildu eta I-Eren abstentzioekin, ebazpena onetsi du gaur Foru Komunitateko Gobernua premiatzen duena “zailtasun egoeran dauden familientzat haien seme-alabak zaindu ditzaten hazkuntzarako laguntza neurriak bultzatu ditzan”.

Onetsitako ebazpenak bigarren puntu bat du, non, halaber, Nafarroako Gobernuari eskatzen zaion “abegi eta adopzio neurrien sustapen plan bat garatu dezan, ordezko modu gisa haurdun dagoen emakumeek haurdunaldiarekin jarraitzeko aukera izan dezaten”.

[2012/03/09]

Parlamentuko Osoko Bilkurak ebazpena aho batez onetsi du gaur Nafarroako Gobernua premiatzen duena “apustu irmoa egitera energia berriztagarriak Foru Komunitatean garatzearen alde, eta Nafarroak arlo horretan erreferentzia izaten jarraitzea ahalbidetuko duten estrategiak taxutu ditzan, sektorearekin batera”.

[2012/03/09]

Parlamentuko Osoko Bilkurak onetsi du gaur, UPNk eta SNk alde emandako botoekin, I-Eren abstentzioarekin eta Nabai-k eta Bildu-k kontra emandako botoekin, 2009-2012 eperako Toki Inbertsioen Planari buruzko urriaren 24ko 16/2008 Foru Legea aldatu eta haren indarraldia luzatzen duen Foru Legea.

Irakurketa bakarrean izapidetua, Legeak “baliabideak malgutasunez eta eraginkortasunez kudeatzea” du helburu; krisi ekonomikoak eta toki entitateak zorpetzearen arloan arau-irizpide berriak aplikatu beharrak, Inbertsioen Plana motelago betetzea ekarri dute-eta.

[2012/03/08]