pentsioak

Kanpo geratu dira alargun eta zurztasun pentsioen gutxienekoz enbatekoak eta kotizazio pentsioetarako ezarrita dagoen urteko gehienekoz enbatekoa gainditzen dutenak.

Parlamentuko Osoko Bilkurak Nafarroako administrazio publikoen montepioetako funtzionarioen klase pasiboen pentsioak gaurkotzen dituen Foru Legea aho batez onetsi du gaur.

[22/03/2012]

% 1eko igoera dakar, Gizarte Segurantzak aplikatutako indize berdina, 2012ko urtarrilaren 1erako atzerako eraginekin eta milioi bat euro inguruko kostuarekin

[27/06/2013]

Azpimarratu egiten du mekanismo zuzen eta eskuragarriak taxutu behar direla erretiroa hartutakoan lana sustatzeko, pentsio duina bermatze aldera

[17/11/2016]