osasuna

Zor dituen 49,5 milioien ordainketa erraztu diote klubaren ondasun higiezinak ordainean emanda eta 15 urterako 4 milioirainoko abala emanda

[27/11/2014]

Bilduren eta I-Eren galdera banari erantzunez Ogasuneko kontseilariak ohartarazi du, espedientearen zenbatekoa kontuan harturik, hura ziur aski epaitegian amaitu litekeela

[04/02/2016]

Osasun eredu unibertsala, parte hartzekoa, berdintasunezkoa eta kalitatezkoa zehaztu eta blindatu behar du, oinarrizko osasun laguntza erdigunean jarrita

[10/03/2016]

Bilduren jabeldura bati erantzunez, non baieztatzen baita aurreko legegintzaldian huts egindako erreformatik hona "oso gutxi" egin dela aurrera, LHEa baztertzea barne

[17/03/2016]

PPNk zuzenbidearen araberakotasun esplizitua eskatzen zuen Nafarroako Unibertsitatea bezalako enpresa edo taldeek beren gain hartzeko prest dauden ereduetarako

[07/04/2016]

Nafarroako Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPN, SN, Nabai, PPN eta I-Ek haren alde emandako botoekin eta Bildu-ren abstentzioarekin, Nafarroako Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legea aldatzeko Legea onetsi du gaur.

UPNk eta SNk aurkeztutako Foru Lege proposamenaren helburua da Nafarroako Gobernuak honako gain hartzeak gauzatu ditzan: Tafallako Udalaren zerbitzu terapeutikoa, Berriozarko Udalaren ginekologia, familiaplangintza eta emakumearen laguntzarako udal zerbitzua eta Orkoiengo Udalaren familia-orientazioko eta sexu-hezkuntzako udal zerbitzua.

[22/03/2012]

EH Bilduk uste du gutxi aurreratu dela baliabide materialetan eta langile horniduran landa eremuetan ekitatea eta tratamendu berezia bermatzeko

[21/04/2016]

Parlamentuaren Osoko Bilkurak, SNk, Nabai-k, Bildu-k eta I-Ek alde emandako botoekin eta UPNk eta PPNk kontra emandakoekin, ebazpena onetsi du gaur zeinaren bidez Ganberak “’Decidir nos hace libres’ adierazpena positiboki balioesten duen, zeina Sexu- eta Ugalketa-eskubiden Defentsarako Plataforma Estatalak, taxutu baitu eta emakumeen amatasunaren inguruan erabakitzeari dagokionean eskuratutako eskubideak galtzearen kontra dagoen”.

[13/09/2012]

Kontsulta eta kirurgia zerbitzuetan peonada deritzenen ordez goizeko eta arratsaldeko txanda arruntak ezartzeko eskatzen dio, eta kontratazio baldintza duinak bermatzeko

[05/05/2016]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, SNk, Nabai-k, Bildu-k, PPNk eta I-Ek alde emandako botoekin eta UPNk kontra emandakoarekin, ebazpena onetsi du gaur, Nafarroako Gobernua premiatzen duena “2012a bukatu aitzin Legebiltzar honetan plan bat aurkez dezan, Osasuna futbol taldeak azken urteotan Foru Ogasunarekin metatu duen tributu-zorra ordaintze aldera, legeak ezarritako zenbatekoak eta epeak beteta”.

[27/09/2012]

Lehiaketa ofizial profesionaletan parte hartzen duten kirol arlo guztietako klub eta entitateek kirol sozietate anonimoek bezala ordainduko dute zerga

[15/09/2016]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, SNk, Bildu-k, Nabai-k, I-Ek eta atxiki gabeko bi parlamentariek alde emandako botoekin eta UPNk eta PPNk kontra emandakoekin, ebazpena onetsi du gaur, zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den “gure autogobernua eta osasun arloan dituen eskumenak defenda ditzan eta estaldura unibertsaleko osasun laguntza ziurta diezaien gure erkidegoan bizi diren pertsona guztiei, bai Gizarte Segurantzan kotizatu ez duten hogeita sei urtetik gorako pertsonei, bai etorkin guztiei, zein den ere haien lege nahiz administrazio egoera”.

[08/11/2012]

Legebiltzarrak dio Nafarroak biztanle guztiei osasun-laguntza publiko eta unibertsala bermatzeko eskubidea duela, inolako esku-sartzerik gabe eta pertsonen administrazio-egoera gorabehera

[29/09/2016]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, SNk, Bildu-k, Aralar-Nabaik, I-Ek eta atxiki gabeko bi parlamentariek haren alde emandako botoekin eta UPNk eta PPNk haren kontra emandako botoekin, osasun-arreta jarraituari eta larrialdikoari buruzko Foru Legea onetsi du gaur. Ondorioz, abenduaren 19ko 131/2012 Foru Dekretua indargabetzen da, zeinaren bidez arautzen baitira landa eremuetako oinarrizko osasun laguntzako osasun zentroen, arreta jarraituko eta larrialdiko arretako guneen eta arreta jarraituko eta larrialdiko arretako modalitateen ordutegia eta funtzionamendua.

[08/02/2013]

Parlamentuko Osoko Bilkurak, SNk, Bildu-k, Aralar-Nabaik, I-Ek eta atxiki gabeko bi parlamentariek haren alde emandako botoekin eta UPNk eta PPNk haren aurka emandako botoekin, ebazpen bat onetsi du gaur zeinaren bidez Parlamentuak “errefusatu egiten ditu apirilaren 20ko 16/2012 Errege Dekretuaren bidez ezarritako osasun arloko koordainketa-mota oro, larriki urratzen dituztelako herritarren eskubideak nahiz Nafarroaren eskumenak”.

[15/03/2013]

Bi hilabeteko epean "eraginkortasun eta efizientzia" helburuak lortze aldera oinarrizko gaiak jasoko zituen plan zehatz bat izatea nahi zen

[15/03/2013]

Marta Verari egozten zaio "murrizketa, pribatizazio eta berrantolamendu" neurriak alde bakarrean aplikatzeak eskubide galerak ekarri izana

[12/04/2013]

Eta Legebiltzarrera derrigorrez sei hilero zerrenden garapenari buruzko txosten bat igortzera, 14/2008 foru legean xedatzen den moduan

[27/03/2014]

Oinarrizko osasun-laguntzako osasun-etxeen eta osasun-laguntza jarraitu eta larrialdikoaren modalitateen funtzionamenduari buruzko plana eztabaidatu eta bozkatzeko eskubide legala aldarrikatzen da

[22/05/2014]

Osasunak bizi duen botererik gabeko egoerei era egokian aurre egiteko, bide batez Foru Ogasunaren interesak mantenduta, klubaren hartzekodun nagusia baita

[26/06/2014]