ekoiztea

Parlamentuak ebazpen bat aho batez onetsi du gaur, zeinaren bidez Nafarroako eta Espainiako Gobernua premiatzen diren “2001/37/CEE Zuzentarauaren aldaketaren garapenari dagokionez erne egotera, tabako-sektorearen interesak bermatze aldera, hartara, aldaketa horiek enpleguan izan litzaketen eragin kaltegarriak saihesteko”.

Onetsitako ebazpena SNk, ekimenaren titularrak, onetsitako eta talde guztiek sinatutako in voce ordezkatze-zuzenketa baten ondorio da.

[14/02/2013]