Diktadura

Espainiako gobernuaren jarrera gerorazale eta oztopatzailea salatzen da, ez baitie erantzun Frankismoaren aurkako Argentinaren Kereila dela-eta egin zaizkion errekerimenduei

[19/05/2016]