aukerak

Parlamentuko Osoko Bilkurak, UPNk, Nabai-k, Bildu-k, PPNk eta I-Ek alde emandako botoekin eta SNren abstentzioarekin, ebazpena onetsi du gaur zeinaren bidez Nafarroako Gobernua premiatzen den “NUKFarekin batera, ‘Kanporatzerik ez, ordezko aukerak’ programa heda dezan eta toki entitateak parte hartzera eta aipatu programa ezarri nahi duten ikastetxeetako Bizikidetasun Batzordearekin elkarlanean aritzera bultza ditzan, programak behar bezala funtziona dezan”.

Onetsitako ebazpena PPNk eta Nabai-k adostutako in voce aldaketa zuzenketa baten ondorio da.

[28/06/2012]