Declaraciones institucionales y políticas

La Junta de Portavoces, en sesión celebrada el 14 de abril, ha aprobado una declaración política por la que el Parlamento de Navarra recuerda la Segunda República como la primera experiencia democrática de organización política en España.

La declaración aprobada dice lo siguiente:

Primero

El Parlamento de Navarra recuerda la Segunda República como la primera experiencia democrática de organización política en España, así como el enorme legado que supone para nuestras generaciones.

Segundo

[14/04/2008]

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el 7 de abril, ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento muestra su preocupación por la situación de violencia, con pérdida de vidas humanas, que se está dando en el Tíbet.

La declaración dice lo siguiente:

El Parlamento de Navarra, como representante político del pueblo navarro, muestra su preocupación por la situación de violencia con la pérdida de vidas humanas que se está dando en el Tíbet.

[07/04/2008]

“1.- El Parlamento de Navarra apuesta por la Colaboración Institucional, dentro del marco competencial propio, con el Gobierno de España en el desarrollo y aplicación de todas las medidas previstas en la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres junto con el Primer Plan Foral de Igualdad, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y avanzar hacia la igualdad real entre ambos sexos.

[08/03/2008]

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra en sesión celebrada el día 3 de marzo, ha aprobado una declaración política sobre el informe de las detenciones ilegales en la guerra contra el terror.

La declaración dice lo siguiente:

[03/03/2008]

Eledunen Batzarrak 2008ko martxoaren 3an onetsia

“1.- Nafarroako Parlamentuak apustu egiten du Espainiako gobernuarekin lankidetza instituzionalean jarduteko, nor bere eskumenen esparrutik, Emakumeen eta Gizonen arteko Egiazko Berdintasunerako Legean jasotako neurri guztiak garatu eta aplikatzeko langintzan, emakumeen bizi-baldintzak hobetze eta bi sexuen arteko egiazko berdintasuneranzko aurrerapausoak emate aldera.

[03/03/2008]

Eledunen Batzarrak onetsia

Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak, 2008ko martxoaren 3an eginiko bilkuran, erabaki hau hartu zuen, besteak beste:

Ikusita Bizikidetasunaren eta Nazioarteko Elkartasunaren Batzordeak 2008ko otsailaren 27an hartutako erabakia, zeinaren bidez igorri baitzuen “terrorearen aurkako gerrako” legez kanpoko atxiloketei buruzko erabaki proposamena, ERABAKI DA:

Aipatu proposamena onestea. Hona testua hitzez hitz:

[03/03/2008]

La Junta de Portavoces aprueba una Declaración Política de condena de la violencia de género con ocasión de los cuatro asesinatos ocurridos el pasado martes, ratificada por el pleno en sesión celebrada el día 28 de febrero de 2008.

La violencia de género ha vuelto a sacudir la paz de nuestra convivencia. El pasado martes fueron asesinadas cuatro mujeres, una coincidencia que no es sino la confirmación trágica de los graves efectos de la violencia y de los malos tratos de los que son víctimas muchas mujeres.

[28/02/2008]

Genero-indarkeriak berriro ere astindu du gure bizikidetzaren bakea. Joan den asteartean lau emakume erail zituzten, eta erailketa horien aldiberekotasuna emakume askok jasaten dituzten indarkeria eta tratu txarren eragin larrien ohartarazpen tragiko bihurtu zaigu, tamalez.

Herritarrok eta herria ordezkatzen dugun erakundeok geurea bezala sentitzen dugu duintasunaren eta ongizate pertsonalaren aurka hain eraso doilorra pairatzen dutenen bihozmina.

Hori dela-eta, Nafarroako Parlamentuan ordezkaritza daukagun indar politikook:

[28/02/2008]

Eledunen Batzarrak onetsia

2008ko urtarrilaren 28an egindako bilkuran, Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak ondoko adierazpena onetsi zuen:

"1. Nafarroako Parlamentuak erabateko elkartasuna eta babesa agertzen die Onenako zuzendaritzak kaleratutako langile eta ordezkari sindikalei.

[29/01/2008]

Eledunen Batzarrak onetsia

2008ko urtarrilaren 28an egindako bilkuran, Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak ondoko adierazpena onetsi zuen:

"1. Nafarroako Parlamentuak emakume baten erailketa, bere bikotekideak eragina, gaitzesten du, eta biktimaren senide eta lagunekiko elkartasuna adierazten du.

[29/01/2008]

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una declaración política condenando el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Pamplona, presentada por la Agrupación de Parlamentarios Forales de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua.

La declaración dice lo siguiente:

“El 18 de enero de 2008 ha sido asesinada en Pamplona una mujer a manos de su pareja. Ante este nuevo asesinato que evidencia una vez más la gravedad que encierra la violencia de género, el Parlamento de Navarra aprueba la siguiente declaración política:

[15/01/2008]

Nafarroako Parlamentuko Eledunen Batzarrak, 2008ko urtarrilaren 14an egindako bilkuran, ondoko adierazpen instituzionala onetsi zuen:

"1. Nafarroako Parlamentuak berretsi egiten du funtsezko eskubideak eta askatasunak babesteko duen konpromisoa, eta, beraz, indarkeria terroristaren aurrean duen jarrera irmoa.

[14/01/2008]

La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una declaración institucional de apoyo y solidaridad a los trabajadores y representantes sindicales despedidos por la dirección de ONENA, presentada por el Grupo Parlamentario Nafarroa-Bai.

La declaración dice los siguiente:

“Primero.- El Parlamento de Navarra manifiesta su total solidaridad y apoyo a los trabajadores y representantes sindicales despedidos por la Dirección de ONENA.

[07/01/2008]

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una Declaración Institucional propuesta por los Grupos Parlamentarios Unión del Pueblo Navarro, Socialistas del Parlamento de Navarra y la Agrupación de Parlamentarios Forales Convergencia de Demócratas de Navarra.

La declaración dice lo siguiente:

“1º.-El Parlamento de Navarra reitera su compromiso con la defensa de los derechos y de las libertades fundamentales y por tanto, su firme posición frente a la violencia terrorista.

[03/01/2008]

La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad una Declaración sobre los derechos y deberes de las personas mayores de Navarra, presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra, ratificada por el Pleno en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2008.

La declaración dice lo siguiente:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas mayores residentes en Navarra, con independencia de su edad, tienen los siguientes derechos:

1. A ser tratados con respeto y dignidad y a no ser discriminados por su edad.

[18/12/2007]